Alchemie en astrologie

Veel van de astrologische en alchemistische en wijsheid van de Ouden is ons overgeleverd dankzij het "Corpus Hermeticum", een werk dat wordt toegeschreven aan Hermes Trismegistus, een mythische wijze man waarvan ook wordt gezegd dat hij de Egyptische God Thoth is. Het Corpus Hermiticum zou alle menselijke kennis tot dan toe hebben vastgelegd. Het is in dit werk dat we voor het eerst het voorschrift tegenkomen van: "Dat wat beneden is, is als dat wat boven is", vaak bondig geformuleerd als "Zo boven, zo beneden." Hierin wordt het basisprincipe uiteengezet waarop de alchemie is gebaseerd en deze zelfde uitspraak raakt de kern van astrologie en magie over de hele wereld.

Magie verwijst naar het manipuleren van de werkelijkheid door middel van rituelen en bezweringen. Magie is echter niet alleen een techniek, want het gaat onvermijdelijk uit van een achterliggend wereldbeeld, een manier waarop alles wat gebeurt begrepen en verklaard wordt. Met magie wordt dus ook een wijze van rationaliteit, een kosmologie, beschreven waarbij ervan uitgegaan wordt dat onzichtbare krachten veranderingen kunnen teweegbrengen in de materiële werkelijkheid. Die werkelijkheid wordt begrepen als een samenhangend geheel van onderling afhankelijke en bezielde delen. Overal ter wereld is het de taak van de magiër om die relaties (via omens, tekenen) te kennen en een verbinding of verzoening te bewerkstelligen door het uitvoeren van magische rituelen.  Astrologen zoeken die tekens in de hemel, terwijl alchemisten zich focussen op de aarde, en de processen in hun labo's in verband brengen met materiële en spirituele vervolmaking. Astrologie, die een veel oudere discipline is, wordt hierbij als hulpwetenschap ingezet. Zo worden bepaalde processen van het Grote Werk pas aangevat als de planeten gunstig staan voor dat specifieke proces, en wordt elk metaal geassocieerd met een planeet.

 

Planetaire heerschappijen

 

In de alchemie wordt elke klassieke planeet (Maan, Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter en Saturnus) geassocieerd met een van de zeven metalen die in de klassieke wereld bekend waren (respectievelijk zilver, kwik / kwikzilver, koper, goud, ijzer, tin en lood).
De lijst van heerschappijen is als volgt:

  • De Zon heerst over goud
  • De maan: zilver
  • Mercurius: kwik
  • Venus: koper
  • Mars: ijzer
  • Jupiter: tin
  • Saturnus: lood