Hellenistische alchemie

 

De Hellenistische stad Alexandrië in Egypte was een centrum van Griekse alchemistische kennis, en behield haar reputatie gedurende het grootste deel van de Griekse en Romeinse tijd. De Grieken eigenden zich de hermetische opvattingen van de Egyptenaren toe en vermengden deze met eigen filosofieën zoals Pythagorisme, Griekse natuurfilosofie en gnosticisme. Ook elementen uit het werk van Plato en Aristoteles zouden opgenomen worden in de hellenistische versie van de alchemie.

Een zeer belangrijk concept dat in deze tijd werd geïntroduceerd, was ontwikkeld door Empedocles en uitgewerkt door Aristoteles, namelijk het idee dat alle dingen in het universum ontstaan zijn uit slechts vier elementen: aarde, lucht, water en vuur.