Homunculus

Een homunculus (Latijn voor 'kleine persoon') is een weergave of het maken van een volledig gevormde miniatuurmens.

De homunculus wordt voor het eerst benoemd in alchemistische geschriften toegeschreven aan Paracelsus (1493-1541). Zijn De natura rerum (1537) schetst zijn methode voor het maken van homunculus. Voor dit recept zou onder meer menselijk sperma, een alambiek en de baarmoeder van een paard nodig zijn...