Hermes Trismegistus

Hermes Trismegistus ('De driemaal grootste Hermes') is een mythische figuur uit de Grieks-Egyptische oudheid, aan wie een reeks teksten zijn toegeschreven: de hermetica of hermetische geschriften. Het bekendste hiervan is het Corpus Hermeticum, een verzameling mystiek-filosofische verhandelingen.  De alchemisten putten hun inspiratie echter vooral uit de Smaragden Tafel. Het gaat om een zeer korte tekst, samengesteld uit een dozijn allegorische en obscure formules, waaronder ook de beroemde uitspraak "Zo Boven, Zo Beneden" over de correspondentie tussen de macrokosmos en de microkosmos.