Dieren in de alchemie

Vaak worden in alchemistische teksten dieren uitgebeeld. Dit kunnen zowel echte als gefantaseerde wezens zijn. Meestal worden ze gebruikt om fasen van het Grote Werk (het magnum opus) aan te duiden. Enkele voorbeelden:

  • de pad en de kraai (zwarte fase);
  • de adelaar, de eenhoorn en zwanen (witte fase);
  • de pelikaan en de haan (rode fase).
  • Andere vaak afgebeelde dieren zijn de pauw, de basilisk (zie afbeelding) en de leeuw.

Zie verder bij Alchemistische iconografie