Basilius Valentinus

Basilius Valentinus of Basile Valentine was een 15e-eeuws Duitse alchemist. Hij was de kanunnik van de abdij van de Duitse Sankt Peter in Erfurt. Zelfs zijn naam kan niet met zekerheid worden bevestigd. Tijdens de 18e eeuw werd gesuggereerd dat hij Johann Thölde zou zijn, die de teksten van Valentinus uitgaf. Ook het jaar van geboorte - 1394 in Mainz, is onzeker.

Valentinus toonde aan dat ammonia zou kunnen worden verkregen door de inwerking van alkaliën op een zout-ammoniak oplossing en hoe zoutzuur zou kunnen worden geproduceerd uit pekel.

 

WERKEN

Basilius Valentinus schreef tientallen belangrijke verhandelingen over alchemie in het Latijn en het Duits. Vele ervan werden vertaald in een aantal Europese talen waaronder Engel], Frans en Russisch.

Belangrijkste Latijnse werken:

 • Currus Triumphalis Antimonii (De zegevierende strijdwagen van het antimonium)

 • Duodecim Claves philosophicæ (De twaalf filosofische sleutels)

Andere werken:

 • Porta sophica

 • De geneeskracht van metalen

 • Over het natuurlijke en het bovennatuurlijke

 • Over de eerste tinctuur, wortel en geest van de metalen

 • De microcosmo deque magno mundi mysterio, et medicina hominis, (Over de microkosmos, over het grote geheim van de wereld en de menselijke geneeskunde

 • Libri quattuor de particularibus septem planetarum, (Boek vier: Over de eigenschappen van de zeven planeten)

 • Experimenta chymica

 • Practica

 • Azoth

 • Compendium veritatis philosophicum (Duits)

 • Laatste wilsbeschikking en testament