Alchemiewebsite

Wat is alchemie en waar komt het vandaan?

Alchemie is een natuurfilosofie met praktische toepassingen. Alchemisten betrokken bij hun studie metalen (goud, zilver, koper, lood, kwik, tin, ijzer), de zeven zichtbare 'planeten' ( Maan, Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter en Saturnus), de vier klassieke elementen (Aarde, Vuur, Lucht, Water), en de processen oplossing, zuivering en perfectie van de materie. Zij gingen uit van de hermetische wijsheid "Zo Boven, Zo Beneden" die stelt dat alles in het universum met elkaar is verbonden. Door observatie van aarde en hemel dachten zij inzicht te verwerven in dit samenspel van krachten en door te dringen tot de geheimen van het universum.  Hun doel was niet alleen chrysopoeia, het maken van goud als zuiverste metaal, maar ook het vinden van een universeel geneesmiddel: het levenselixer. Uiteindelijk was het hen te doen om de mystieke verzoening van geest en materie, aarde en hemel, mens en God. 

 

De theorie en praktijk van de alchemie werden gedurende meer dan duizend jaar sterk beïnvloed door het geloof in het bestaan ​​van een krachtig transmutatiemiddel, dat uiteindelijk werd beschouwd als een universeel medicijn. In de geschriften van westerse alchemisten wordt hier onder vele namen naar verwezen, zoals de Steen der Wijzen, het Elixir Vitae, het Grote Geheim en de rode tinctuur. Alchemistisch redeneren was voornamelijk deductief redeneren, gebaseerd op twee a priori aannames: namelijk de eenheid van materie en het bestaan ​​van een Steen der Wijzen. Het algemene idee van transmutatie maakte een integraal onderdeel uit van de theorie van de vier elementen. Afgezien hiervan werd het geloof in de mogelijkheid van een specifieke transmutatie van onedele metalen in zilver en goud ongetwijfeld bevorderd door een verscheidenheid aan experimentele waarnemingen, zoals de productie van zilver uit lood van het mineraal galeniet en de bereiding van legeringen die een oppervlakkige gelijkenis vertonen met goud. Het idee van de Steen der Wijzen is mogelijk ontstaan ​​uit het alexandrijnse en neoplatonische geloof in magie.

Naast (hellenistisch) Egypte als mogelijke oorsprong van de alchemie is ook China een sterke kandidaat. Alchemistische ideeën lijken al in de vijfde eeuw v.Chr. in China te zijn ontstaan, en alchemie zou in dit land vanaf 300 v.Chr. actief zijn beoefend. De Chinese alchemie is nauw verbonden met het taoïsme, een systeem van filosofie en religie dat gedeeltelijk gebaseerd is op de leer van Lao-Tsu uit de zesde eeuw v.Chr., vorm gegeven door Chang Tao-ling in de tweede eeuw na Christus. De taoïstische canon is een rijke opslagplaats van oude alchemistische geschriften, die wachten op gedetailleerde studie.

 

 

Webmaster en auteur: Jules Grandgagnage